Aalborg Maleren IVS er dit malerfirma i Nørresundby, Aalborg og omegn

Vi synes det forpligter at yde kvalitet, derfor er vi hos Aalborg Maleren medlem af De Danske Malermestre. Alle medlemmer af De Danske Malermestre er omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får kunden medhold i deres klage, er firmaet  forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis firmaet mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for kunden. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til kunden.

 

1